podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ11_2021
Popis plnenia : vzdanie certifikátu 1ks, Gemalto Pack (Gemalto SIM) 1ks
Suma v EUR : 98,00
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 25.03.2021
Dátum zverejnenia 09.04.2021
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : Consult OFICE s.r.o.
Adresa Jantarová 30
PSČ 04001
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 45561311
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dagmar Dvorská (riaditeľka)