podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ4_2021
Popis plnenia : urgentnú výmenu plynového ventilu GU DN 5/4 a vypracovanie revíznej správy o odstránení zistených nedostatkov.
Suma v EUR : 400,00
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 03.03.2021
Dátum zverejnenia 24.03.2021
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : GASREV s.r.o.
Adresa Dénešova 71
PSČ 04023
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 52372162
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dvorská Dagmar (Riaditeľka školy)