podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ3_2021
Popis plnenia : urgentnú odstránenie zisteného úniku plynu v ŠJ - výmena ventilu pred plynovým spotrebičom výmena hadice na plyn a vypracovanie revíznej správy.
Suma v EUR : 300,00
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 01.03.2021
Dátum zverejnenia 23.03.2021
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : GASREV s.r.o.
Adresa Dénešova 71
PSČ 04023
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 52372162
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dvorská Dagmar (Riaditeľka školy)