podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ39_2019
Popis plnenia : vypracovanie internej smernice podľa zákona NR SR č.54/2019 o protispoločenskej činnosti.
Suma v EUR : 42,00 €
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2019
Dátum zverejnenia 20.10.2019
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : CUBS plus, s.r.o.
Adresa Masarykova 21
PSČ 04001
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 46943404
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dagmar Dvorská (Riaditeľka)