podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ19_2019
Popis plnenia : urgente maľovanie priestorov školskej jedálne, opravu poškodeného schodišťa pred vchodom do kuchyne
Suma v EUR : 3330,98
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 08.07.2019
Dátum zverejnenia 06.09.2019
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : FARSTAV, s.r.o.
Adresa Húskova 51
PSČ 04023
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 47433710
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dagmar Dvorská (riaditeľka)