podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ08_2019
Popis plnenia : vykonanie revízií bleskozvodu
Suma v EUR : 137,38
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 02.04.2019
Dátum zverejnenia 16.06.2019
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : FOS Trade s.r.o.
Adresa Na doline 36
PSČ 04014
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 51733838
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dagmar Dvorská (riaditeľka)