podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ6_2018
Popis plnenia : Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 50ks
Suma v EUR : 18,50
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 06.02.2018
Dátum zverejnenia 11.03.2018
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : ŠEVT a.s.
Adresa Cementárska 16
PSČ 97472
Mesto Banská Bystrica
IČO Dodávateľa : 31331131
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dagmar Dvorská (riaditeľka)