podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ3_2018
Popis plnenia : vodárenské práce - montáž umývadla a opravy batérie ŠJ
Suma v EUR : 129,00
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 09.01.2018
Dátum zverejnenia 28.01.2018
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : Kuľbaga Valentín
Adresa Minská 39
PSČ
Mesto Košice-Krásna
IČO Dodávateľa : 14308428
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : Dvorská Dagmar (riaditeľka)