podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo objednávky : OBJ63_2017
Popis plnenia : odstránenie havarijného stavu jestvujúcej analizácie
Suma v EUR : 5352,11
s DPH ? : áno
Dátum vyhotovenia objednávky 04.12.2017
Dátum zverejnenia 28.01.2018
-------------------------------------------------------------------
Názov dodávateľa : EURO BAU s.r.o.
Adresa Dúhová 40
PSČ 04001
Mesto Košice
IČO Dodávateľa : 46738479
-------------------------------------------------------------------
Objednávku podpísal : riaditeľka (Dagmar Dvorská)