podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 10176370
Popis plnenia : mäso a mäsové výrobky
Suma v EUR : 38,85
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 06.12.2017
Dátum zverejnenia 03.01.2018
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
20.12.2016
Erik s.r.o.