podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 311152660
Popis plnenia : chlieb a pekárenské výrobky
Suma v EUR : 19,43
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.11.2015
Dátum zverejnenia 02.12.2015
IČO Dodávateľa : 44312792
Úplný názov dodávateľa : Pekáreň Valaliky , s.r.o.
Adresa Hlavná č.37, 044 13 Valaliky
PSČ 04413
Mesto Valaliky
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
25.02.2015
Pekáreň Valaliky s.r.o.