podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA 10154846
Popis plnenia : mäsa a mäsové výrobky
Suma v EUR : 47,03
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.09.2015
Dátum zverejnenia 06.10.2015
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
12.12.2014
Erik s.r.o.