podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA115-10151319
Popis plnenia : pek.a cukr.výrobky
Suma v EUR : 29,96
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 01.06.2015
Dátum zverejnenia 22.06.2015
IČO Dodávateľa : 44312792
Úplný názov dodávateľa : Pekáreň Valaliky , s.r.o.
Adresa Hlavná č.37, 044 13 Valaliky
PSČ 04413
Mesto Valaliky
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
25.02.2015
Pekáreň Valaliky s.r.o.