podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA46-5244014911
Popis plnenia : ryba
Suma v EUR : 35,27
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 13.03.2015
Dátum zverejnenia 17.03.2015
IČO Dodávateľa : 17147522
Úplný názov dodávateľa : Ryba Košice spol.s.r.o.
Adresa Južná trieda 54
PSČ 04375
Mesto Košice
súvisí s zmluvouRámcová zmluva 2015
12.12.2014
RYBA Košice spol. s.r.o.