podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA87-120513013
Popis plnenia : pekárenské a cukr.výrobky
Suma v EUR : 28,44
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 09.05.2013
Dátum zverejnenia 15.05.2013
IČO Dodávateľa : 36180254
Úplný názov dodávateľa : Chofam s.r.o.
Adresa Buzulucká 1
PSČ 04022
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpno predajná zmluva
04.01.2013
Chofam s.r.o.