podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 530207854
Popis plnenia : potraviny
Suma v EUR : 187,31
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.03.2022
Dátum zverejnenia 12.03.2022
IČO Dodávateľa : 36019208
Úplný názov dodávateľa : INMEDIA,spol.s r.o.
Adresa Námestie SNP č.11
PSČ 960 01
Mesto Zvolen
súvisí s zmluvouRámcová kúpna zmluva
28.12.2021
INMEDIA spol.s.r.o.