podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 10220892
Popis plnenia : mäso a mäsove výrobky
Suma v EUR : 21,78
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.02.2022
Dátum zverejnenia 12.03.2022
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouRámcová zmluva
29.11.2021
Erik s.r.o.