podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 530240012
Popis plnenia : potraviny
Suma v EUR : 30,67
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.02.2022
Dátum zverejnenia 14.02.2022
IČO Dodávateľa : 36019208
Úplný názov dodávateľa : INMEDIA,spol.s r.o.
Adresa Námestie SNP č.11
PSČ 960 01
Mesto Zvolen
súvisí s zmluvouRÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA dodávky tovarov - chlieb a pekárenské výrobky - formou objednávok.
24.11.2021
FIPEK s.r.o.