podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 2021001131
Popis plnenia : chlieb a pečivo
Suma v EUR : 9,87
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 29.03.2021
Dátum zverejnenia 15.04.2021
IČO Dodávateľa : 35760532
Úplný názov dodávateľa : ATC - JR s.r.o.
Adresa Vsetínska cesta 766 , Púchov
PSČ 02001
Mesto PÚCHOV
súvisí s zmluvouRámcová kúpna zmluva
17.02.2017
FIPEK s.r.o.