podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 10203750
Popis plnenia : mäso a mäsove výrobky
Suma v EUR : 55,84
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 09.12.2020
Dátum zverejnenia 12.01.2021
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
19.12.2017
Erik s.r.o.