podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA 217-65111351
Popis plnenia : potraviny
Suma v EUR : 88,66
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 16.12.2013
Dátum zverejnenia 20.12.2013
IČO Dodávateľa : 17147786
Úplný názov dodávateľa : MILK AGRO spol. s.r.o.
Adresa Čapajevova 36
PSČ 08046
Mesto Prešov
súvisí s zmluvouZmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
04.01.2013
MILK-AGRO spol s.r.o.