podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA207-71342962
Popis plnenia : školské mlieko
Suma v EUR : 14,4
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 26.11.2013
Dátum zverejnenia 10.12.2013
IČO Dodávateľa : 31654363
Úplný názov dodávateľa : Tatranská mliekáreň a.s.
Adresa Nad traťou 26
PSČ 06001
Mesto Kežmarok
súvisí s zmluvouKúpna zmluva č.50525/2012
01.01.2012
Tatranská mliekareň a.s.