podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 10191852
Popis plnenia : mäso a mäsove výrobky
Suma v EUR : 32,31
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 24.04.2019
Dátum zverejnenia 10.05.2019
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
19.12.2017
Erik s.r.o.