podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 20190000259
Popis plnenia : chlieb a pekárenske výrobky
Suma v EUR : 39,74
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 28.01.2019
Dátum zverejnenia 05.02.2019
IČO Dodávateľa : 45897077
Úplný názov dodávateľa : FIPEK s.r.o.
Adresa Remetské Hámre 85
PSČ 07024
Mesto Remetské Hámre
súvisí s zmluvoudodatok k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2017
26.01.2018
FIPEK s.r.o.