podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 2018005645
Popis plnenia : chlieb a pekárenske výrobky
Suma v EUR : 96,53
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 21.12.2018
Dátum zverejnenia 07.01.2019
IČO Dodávateľa : 35760532
Úplný názov dodávateľa : ATC - JR s.r.o.
Adresa Vsetínska cesta 766 , Púchov
PSČ 02001
Mesto PÚCHOV
súvisí s zmluvouRámcová kúpna zmluva
19.12.2017
FIPEK s.r.o.