podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 10183578
Popis plnenia : mäso a mäsové výrobky
Suma v EUR : 16,81
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 15.08.2018
Dátum zverejnenia 04.09.2018
IČO Dodávateľa : 36019208
Úplný názov dodávateľa : INMEDIA,spol.s r.o.
Adresa Námestie SNP č.11
PSČ 960 01
Mesto Zvolen
súvisí s zmluvouKúpno - predajná zmluva
19.12.2017
INMEDIA spol.s.r.o.