podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 2018002548
Popis plnenia : chlieb a pekárenske výrobky
Suma v EUR : 41,16
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.06.2018
Dátum zverejnenia 02.07.2018
IČO Dodávateľa : 45897077
Úplný názov dodávateľa : FIPEK s.r.o.
Adresa Remetské Hámre 85
PSČ 07024
Mesto Remetské Hámre
súvisí s zmluvouRámcová kúpna zmluva
19.12.2017
FIPEK s.r.o.