podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA168-10135526
Popis plnenia : mäso,mäsové výrobky
Suma v EUR : 41,88
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 8.10.2013
Dátum zverejnenia 16.10.2013
IČO Dodávateľa : 36177083
Úplný názov dodávateľa : Erik s.r.o.
Adresa Pri Krásnej 3
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s zmluvouKúpna zmluva
04.01.2013
Erik s.r.o.