podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : 718055596
Popis plnenia : chlieb a pekárenske výrobky
Suma v EUR : 1,92
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.02.2018
Dátum zverejnenia 05.03.2018
IČO Dodávateľa : 31654363
Úplný názov dodávateľa : Tatranská mliekáreň a.s.
Adresa Nad traťou 26
PSČ 06001
Mesto Kežmarok
súvisí s zmluvouKúpna zmluva č.50525/2016
03.05.2016
Tatranská mliekareň a.s.