podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA110_2019_1192208139 FA111_2019_2192208078
Popis plnenia : Triednu knihu pre MŠ 4ks, Dochádzka detí do MŠ 4ks, Osobný spis dieťaťa 40ks
Suma v EUR : 22,88
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 28.08.2019
Dátum zverejnenia 09.09.2019
IČO Dodávateľa : 31331131
Úplný názov dodávateľa : ŠEVT a.s.
Adresa Cementárska 16
PSČ 97472
Mesto Banská Bystrica
súvisí s objednávkouOBJ28_2019
26.08.2019
ŠEVT a.s.