podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA109_2019_20190014
Popis plnenia : urgente maľovanie priestorov šatne a triedy v materskej škole
Suma v EUR : 1209,03
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 30.08.2019
Dátum zverejnenia 09.09.2019
IČO Dodávateľa : 47433710
Úplný názov dodávateľa : FARSTAV, s.r.o.
Adresa Húskova 51
PSČ 04023
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ27_2019
06.08.2019
FARSTAV s.r.o.