podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA108_2019_2125449543
Popis plnenia : Vyúčtovanie za obdobie 16.05.2019 - 19.08.2019
Suma v EUR : 373,60
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.08.2019
Dátum zverejnenia 09.09.2019
IČO Dodávateľa : 36570460
Úplný názov dodávateľa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Adresa Komenského 50
PSČ 04248
Mesto Košice
súvisí s zmluvou30-000049774PO2012
05.01.2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.