podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA107_2019_2019030
Popis plnenia : Materiál a požadované práce s dopravou podľa objednávky
Suma v EUR : 1626,95
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 23.08.2019
Dátum zverejnenia 09.09.2019
IČO Dodávateľa : 36821047
Úplný názov dodávateľa : GUPAKO, s.r.o
Adresa Gagarinovo námestie 6
PSČ 04012
Mesto Košice
súvisí s objednávkouOBJ26_2019
05.08.2019
GUPAKO s.r.o.