podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA105_2019_8238623251
Popis plnenia : Hlasové služby (1212361601)- tel. číslo 055/6232723 od 01.07.2019 do 31.07.2019
Suma v EUR : 31,91
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 12.08.2019
Dátum zverejnenia 06.09.2019
IČO Dodávateľa : 35763469
Úplný názov dodávateľa : Slovak Telekom a.s.
Adresa Bajkalská 28
PSČ 81762
Mesto Bratislava