podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA101_2019_1011943933
Popis plnenia : faktúra za opakované plnenie - dodávka elektrickej energie za obdobie 01.08.2019 do 31.08.2019
Suma v EUR : 190,88
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 06.08.2019
Dátum zverejnenia 06.09.2019
IČO Dodávateľa : 35743565
Úplný názov dodávateľa : MAGNA ENERGIA. a.s.
Adresa Nitrianska 7555/18
PSČ 92101
Mesto Piešťany
súvisí s zmluvouZmluva o dodávke elektriny číslo 2944/2012
22.03.2012
Magna E.A. s.r.o.