podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA91_2019_8170207649
Popis plnenia : Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019
Suma v EUR : 53,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 03.07.20109
Dátum zverejnenia 02.08.2019
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 30.12.2011
16.01.2014
Slovenský plynárenský priemysel a.s.