podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA77_2019_0096271163
Popis plnenia : faktúra za služby internetu Basic a Volám 40 za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019
Suma v EUR : 17,92
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 07.06.2019
Dátum zverejnenia 16.06.2019
IČO Dodávateľa : 36191400
Úplný názov dodávateľa : ANTIK Telecom s.r.o.
Adresa Čárskeho 10
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvou12/0411/0002
01.01.2012
ANTIK Telecom s.r.o.