podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA71_2019_3419091413
Popis plnenia : miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019
Suma v EUR : 1081,08
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 27.05.2019
Dátum zverejnenia 16.06.2019
IČO Dodávateľa : 691135
Úplný názov dodávateľa : Mesto Košice
Adresa Trieda SNP 48/A
PSČ 04011
Mesto Košice