podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA51_2019_519308347
Popis plnenia : Váhy triedy presnosti II a IIII do 20kg vrátane overenia 1ka, zívažie triedy M1 a M2 2ks
Suma v EUR : 39,96
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 10.04.2019
Dátum zverejnenia 22.04.2019
IČO Dodávateľa : 37954521
Úplný názov dodávateľa : Slovenská legálna metrológia, n.o.
Adresa Hviezdoslavova 31
PSČ 97401
Mesto Banská Bystrica
súvisí s objednávkouOBJ09_2019
02.04.2019
Slovenská legálna metrológia n.o.