podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA116_0096271163
Popis plnenia : faktúra za služby internetu Basic a Volám 30+10 za obdobie od 01.11.2013 do 30.11.2013
Suma v EUR : 17,92
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.12.2013
Dátum zverejnenia 31.12.2013
IČO Dodávateľa : 36191400
Úplný názov dodávateľa : ANTIK Telecom s.r.o.
Adresa Čárskeho 10
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvou12/0411/0002
01.01.2012
ANTIK Telecom s.r.o.