podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA25_2019_0112019
Popis plnenia : faktúra za práce v zmysle zmluvy o dielo - vykonanie auditu a vypracovanie dokumentácie
Suma v EUR : 300,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 19.02.2019
Dátum zverejnenia 07.04.2019
IČO Dodávateľa : 46943404
Úplný názov dodávateľa : CUBS plus, s.r.o.
Adresa Masarykova 21
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o dielo
07.05.2018
CUBS plus, s.r..o.