podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA113_13051553
Popis plnenia : Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2013
Suma v EUR : 120,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.12.2013
Dátum zverejnenia 31.12.2013
IČO Dodávateľa : 31730671
Úplný názov dodávateľa : LIVONEC, s.r.o. s sídlom Hraničná 13, Poprad
Adresa Krivá 18
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouZmluva o poskytovaní služieb
02.01.2012
LIVONEC s.r.o.