podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA9_2019_1800915001
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie December 2018
Suma v EUR : 1239,88
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 21.01.2019
Dátum zverejnenia 21.02.2019
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2018 k Zmluve č. 1011504414
24.05.2018
Tepelné hospodárstvo s.r.o.