podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA6_2019_8434153474
Popis plnenia : vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018
Suma v EUR : -154,37
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 21.01.2019
Dátum zverejnenia 21.02.2019
IČO Dodávateľa : 35815256
Úplný názov dodávateľa : Slovenský plynárenský priemysel, a..s.
Adresa Mlynské nivy 44/a
PSČ 82511
Mesto Bratislava 26
súvisí s zmluvouDodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 30.12.2011
16.01.2014
Slovenský plynárenský priemysel a.s.