podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA111_2018_1182208325
Popis plnenia : Evidenčný Lístok 100ks, Triedne knihy pre MŠ 4ks,Evidencia dochádzky detí MŠ 4ks
Suma v EUR : 20,62
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 24.08.2018
Dátum zverejnenia 09.09.2018
IČO Dodávateľa : 31331131
Úplný názov dodávateľa : ŠEVT a.s.
Adresa Cementárska 16
PSČ 97472
Mesto Banská Bystrica
súvisí s objednávkouOBJ26_2018
21.08.2018
ŠEVT a.s.