podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA99_2018_1800915001
Popis plnenia : dodávka tepla za obdobie Jún 2018
Suma v EUR : 419,38
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.07.2018
Dátum zverejnenia 12.08.2018
IČO Dodávateľa : 31679692
Úplný názov dodávateľa : Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o.
Adresa Komenského 7
PSČ 04001
Mesto Košice
súvisí s zmluvouDodatok 1/2018 k Zmluve č. 1011504414
24.05.2018
Tepelné hospodárstvo s.r.o.