podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA104_0755799831
Popis plnenia : Faktúry za služby pevnej siete
Suma v EUR : 34,90
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 08.11.2013
Dátum zverejnenia 19.11.2013
IČO Dodávateľa : 35763469
Úplný názov dodávateľa : Slovak Telekom a.s.
Adresa Bajkalská 28
PSČ 81762
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouDodatok T-com
12.12.2011
Slovak Telecom a.s.