podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA73_2018_2406105445
Popis plnenia : preplatok - zánik poistnej zmluvy
Suma v EUR : -78,57
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 15.05.2018
Dátum zverejnenia 06.06.2018
IČO Dodávateľa : 35709332
Úplný názov dodávateľa : Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Adresa Lamačská cesta 3/A
PSČ 84104
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouPoistná zmluva č.:5720060269
28.09.2013
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.