podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA67_2018_8208008570
Popis plnenia : Hlasové služby - tel. číslo 055/6223488 od 01.04.2018 do 30.04.2018
Suma v EUR : 31,91
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.05.2018
Dátum zverejnenia 06.06.2018
IČO Dodávateľa : 35763469
Úplný názov dodávateľa : Slovak Telekom a.s.
Adresa Bajkalská 28
PSČ 81762
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - ŠJ 6232723
28.09.2017
Slovak Telekom, a.s.