podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov . Informácia o faktúre :


Číslo faktúry : FA65_2018_5720075222
Popis plnenia : poistenie malých a stredných podnikateľov
Suma v EUR : 33,00
s DPH ? : áno
Dátum doručenia 11.05.2018
Dátum zverejnenia 06.06.2018
IČO Dodávateľa : 35709332
Úplný názov dodávateľa : Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Adresa Lamačská cesta 3/A
PSČ 84104
Mesto Bratislava
súvisí s zmluvouPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 5720075222
29.05.2014
Generali